Tag Archives: kıyıköy mağarası

Kıyıköy Mağarası

kiyikoy-magarasi

Kıyıköy Beldesinin 2 km güneyinde yer almaktadır.Karadeniz’e akan Büyük Kurudere’nin sağ üst yamacında yer alır. Kıyıköy Mağarası’na; Saray-Kıyıköy veya Vize-Kıyıköy yollarıyla gidilebilir. Kıyıköy’den Kastro’ya giden yol; mağaranın bulunduğu Büyük Kurudere’nin yukarı bölümünden geçer. Buradan da dere içinde denize doğru 15 dakikalık yürüyüşle vadi tabanından 25 m yukarıda yer alan mağaraya ulaşılmaktadır.Kıyıköy Mağarası çevresi; Istranca Masifi’nin içerisinde Eosen kireçtaşları kontağına yakın bir noktada; Eosen içinde gelişmiştir. Vadi tabanından 25 m yukarıda kalan mağara; fosil-yarı aktiftir. Büyük bir bölümü kuru olan mağaranın; orta kesimlerinden itibaren tavan ve yan duvarlardan damlayan ve sızan sular küçük bir yeraltı deresi oluşturmuşlardır. Geriye doğru akan bu sular; yer yer küçük sığ gölcükler meydana getirmektedir.Kıyıköy Mağarası’nın en karakteristik canlı topluluğu mağara kelebeği ve yarasalardır. Kırmızı ve kahverengi kelebeklere mağaranın her tarafında rastlanmaktadır. Buna karşılık yarasalar; girişe yakın bölümlerde küçük gruplar halinde yaşamaktadırlar.