Kıyıköy Liman Hamamı

Genç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi özellikleri taşıyan Kıyıköy Liman  Hamam’1 güney surları altında yıkılmış, kullanılmaz vaziyette, kaderine terkedilmiş durumdadır.