Kıyıköy Camii

kiyikoy-cami

Kıyıköy kasabasının girişinde bulunan Kıyıköy Camii , Genç Osmanlı dönemine ait bir yapı olup, kiliseden camiye dönüştürülmüş ve halen faal durumdadır.

Midye-Enez Hattı

Midye_Enez_Hatti

Birinci Balkan Savaşı sırasında Bulgar kuvvetleri Vize’nin Kıyıköy kasabasını ele geçirmiştir. Burayı bir yıl kadar ellerinde tutan Bulgarlar, ardından da Çatalca’ya dayanmışlardır.Savaşın ardından Londra Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Bulgaristan Krallığı ile Osmanlı Devleti arasındaki sınır Midye-Enez Hattı olmuştur. Bu hat, Karadeniz kıyısındaki Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Midye kasabası ile Ege Denizi kıyısında Meriç Irmağı’nın denize döküldüğü yerdeki Edirne’ye bağlı Enez arasında çizilen çizgidir.

Trakların Toprakları

kiyikoy_traklar

M.Ö. 4. yy’a kadar asimile olmadan yaşayabilen Traklar,doğayı ve onun sırlarını keşfettikleri için sonsuz yaşama inanıyorlardı ve doğadan asla ayrılmadılar.Binlerce yıl Trakların en savaşçı boyu olan “Tyn Boyu” da bu yüzden Kıyıköy’de yaşamıştı.Kıyıköy ormanları,sahil şeridi ve dere etrafı sadece bir at boyundaki patikalar,kutsal alanlar,ufak mağaralar,kaya barınakları ve savaşçı gözetleme kuleleri ile kaplıdır.

Kıyıköy Liman Hamamı

Genç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi özellikleri taşıyan Kıyıköy Liman  Hamam’1 güney surları altında yıkılmış, kullanılmaz vaziyette, kaderine terkedilmiş durumdadır.

Kıyıköy Kalesi

kiyikoy_kalesi

Kıyıköy’ü kuşatan  kale İmparator Iustinianus zamanında, VI.yüzyılda inşa edilmiştir.9 ve 10. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından onarıldığı üzerindeki harçtan anlaşılmaktadır.Koruma ve gözetleme kalesi niteliğindeki bu kale kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır.

Aya Nikola Manastırı

aya_nikola

Aya Nikola Manastırı Kıyıköy beldesinin 800 mt güneybatısında,belde merkezine yürüyerek 15 dakikalık bir  mesafede bulunmaktadır.Kiliseye, 200 metrelik bölümü mıcır ve topraktan oluşan kıvrılarak ilerleyen,denizin ve kumsalın seyredilebildiği bir yol takip edilerek ulaşılmaktadır.