Kıyıköy Mağarası

kiyikoy-magarasi

Kıyıköy Beldesinin 2 km güneyinde yer almaktadır.Karadeniz’e akan Büyük Kurudere’nin sağ üst yamacında yer alır. Kıyıköy Mağarası’na; Saray-Kıyıköy veya Vize-Kıyıköy yollarıyla gidilebilir. Kıyıköy’den Kastro’ya giden yol; mağaranın bulunduğu Büyük Kurudere’nin yukarı bölümünden geçer. Buradan da dere içinde denize doğru 15 dakikalık yürüyüşle vadi tabanından 25 m yukarıda yer alan mağaraya ulaşılmaktadır.Kıyıköy Mağarası çevresi; Istranca Masifi’nin içerisinde Eosen kireçtaşları kontağına yakın bir noktada; Eosen içinde gelişmiştir. Vadi tabanından 25 m yukarıda kalan mağara; fosil-yarı aktiftir. Büyük bir bölümü kuru olan mağaranın; orta kesimlerinden itibaren tavan ve yan duvarlardan damlayan ve sızan sular küçük bir yeraltı deresi oluşturmuşlardır. Geriye doğru akan bu sular; yer yer küçük sığ gölcükler meydana getirmektedir.Kıyıköy Mağarası’nın en karakteristik canlı topluluğu mağara kelebeği ve yarasalardır. Kırmızı ve kahverengi kelebeklere mağaranın her tarafında rastlanmaktadır. Buna karşılık yarasalar; girişe yakın bölümlerde küçük gruplar halinde yaşamaktadırlar.

Kasatura Körfezi

kiyikoy_kasatura

Vize Orman İşletme Müdürlüğü, Kıyıköy Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan Kasatura Körfezinde yayılış gösteren karaçam meşceresi, 1988 yılında Tabiatı Koruma Alanı olarak ayrılmıştır. Koruma alanı olarak ayrılan bölmelerin bir kısmına orijini bilinmeyen fidanlarla ağaçlandırma yapılmıştır. Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünce bu koruma alanının ve plantasyon sahasının genetik yapıları hakkında 2004 yılında özel bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Kazan ve Pabuç Dere

kiyikoy_baraj

Kıyıköy kasabasının iki yanında yer alan Pabuçdere ve Kazandere’nin denize ulaştığı noktadan itibaren önemli bir bölümü, I. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Her iki derenin denize kavuştuğu bölgede, yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyare ettiği iki ayrı plaj mevcuttur.